ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Nanthiixbibi

 นางสาว นันทิกานต์ ยองสุวรรณ์ ชั้นม.6/1 เลขที่16 โรงเรียนวชิรป่าซาง ที่อยู่914ม.1 ต.นครเจดีย์อ.ป่าซางจ.ลำพูน เบอร์โทร 094-xxx-xxxx อีเมล nanthixbibi@icloud.com

ชอบสีเทา ฟ้า ชมพู ขาว

คติประจำใจ เมื่อสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย
T lymphocytes จะส่งสัญญาณไปกระตุ้นสารcytokine เพื่อส่งสัญญาณให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดอื่นมาบริเวณที่มีสิ่งแปลกปลอม หลอดเลือดฝอยจะขยายตัว monocyte แทรกตัวออกจากหลอดเหลือดฝอยสู้เนื้อเยื่อบริเวณรอบๆ และพัฒนาเป็นmacrophage ที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมบริเวณเนื้อเยื่อ และหลั่งสารhistamineทำให้เกิดอาการปวด บวมแดง อุณหภูมิสูงขึ้น คืออาการinflammation ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ราอูลv.2

 อัตลักษณ์ลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร “ตีดังเท่าไหร่ บารมีเราดังเท่านั้น ตีตอนเช้าช่วงชัชวาลย์ ถ้าตีตอนเย็นจะตกไปตามการเวลา” คือคำแนะนำการตีกังสดาลของป้าไล ภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดลำพูน ส่วนกังสดาลคือเครื่องตีที่ทำด้วยโลหะหรือทองเหลือง ตั้งอยู่ในหอระฆังทางตะวันออกเฉียงเหนือของวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ที่คนท้องถิ่นเชื่อว่า ถ้าตีตอนเช้าจะโชคดี ยิ่งตีดังยิ่งดีขึ้น วัดพระธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 1651 ทางเข้าเป็นซุ้มประตูงานศิลปะโบราณสมัยศรีวิชัย เดิมเคยเป็นพระราชวังของพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์ผู้ครองนครหริภุญชัยองค์ที่ 33 รายล้อมด้วยถนนเส้นสำคัญทั้งสี่ด้าน ด้านหน้าวัดติดถนนรอบเมืองใน ด้านหลังวัดติดถนนสายสำคัญอย่างอินทยงยศ เพราะเป็นสถานที่คู่เมืองลำพูนมานานกว่าพันปี และมีตำแหน่งที่ตั้งใจกลางเมือง  วัดพระธาตุหริภุญชัยจึงกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองลำพูน เป็นสถานที่นัดพบหรือจัดงานประเพณีสำคัญประจำปี อย่างสลากย้อมและเทศกาลโคมแสนดวง ที่เราจะเห็นครอบครัว ผู้สูงอายุ เด็ก และคนหนุ่มสาว มาใช้เวลาร่วมกัน วัดพระธาตุหริภุญชัยเป็นวัดประจำปีระกา ตามความเชื่อของชาวล้านนาโบรา

𝕟𝕒𝕟𝕥𝕙𝕚𝕚 𝕩 𝕊𝕪𝕞𝕡𝕒𝕥𝕙𝕖𝕥𝕚𝕔

ระบบประสาทซิมพาเทติก  ( อังกฤษ :  Sympathetic nervous system ) เป็นระบบประสาทหลักหนึ่งในสามส่วนของ ระบบประสาทอัตโนมัติ  ซึ่งอีกสองส่วนประกอบด้วย ระบบประสาทเอ็นทีริก และ ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก. ระบบประสาทอัตโนมัติ สีน้ำเงิน = พาราซิมพาเทติก สีแดง = ซิมพาเทติก โดยทั่วไป ระบบประสาทซิมพาเทติกทำหน้าที่ภายใต้แรงกดดัน เพื่อให้ร่างกายตอบสนองในภาวะคับขัน เช่น การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด หรือการหนีจากภัยคุกคามเฉพาะหน้า แต่ก็ทำงานเพื่อรักษาเสถียรภาพในสภาวะทั่วไปด้วย. เส้นประสาทในระบบประสาทซิมพาทิติกนี้แยกออกจาก ไขสันหลัง บริเวณอกและเอว [1]  เรียกได้อีกอย่างว่า  ทอราโคลัมบาร์เอาต์โฟล์ว  (thoraco-lumbar outflow).  เซลล์ประสาทตัวแรก (preganglionic fibre) อยู่ที่ไขสันหลัง แล้วมีแอกซอนออกมากับเซลล์ประสาทสั่งการ แล้วแยกไปยังปมประสาทซิมพาเทติกบริเวณอกและเอว แอกซอนของเซลล์ประสาทตัวแรกจะปล่อยสารสื่อประสาท (neurotransmitter) เป็นสารแอซิติลโคลินภายในปมประสาทซิมพาเทติกจะมีเซลล์ประสาททำหน้าที่เป็นเซลล์ประสาทตัวที่สอง (postganglionic fibre) ซึ่งจะส่งแซกซอนไปยังอวัยวะภายในต่าง ๆ สารที่แอกซอนตัวที่สองปล่อยออกมาเ